BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn di tích

29/08/2018 | 10:34 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo di tích và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa

28/08/2018 | 04:07 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch

28/08/2018 | 10:51 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri Vĩnh Phúc xây dựng trường đua và các công trình thể thao giải trí

27/08/2018 | 03:08 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh về đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái thác Vũ Môn, Hương Khê

27/08/2018 | 02:47 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ...

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố cần Thơ về những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

27/08/2018 | 09:55 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình

24/08/2018 | 03:50 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc trùng tu, tôn tạo các di tích tại huyện Côn Đảo

23/08/2018 | 03:19 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Ban Dân nguyện...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về tình trạng bất cập trong lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch

23/08/2018 | 11:41 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống bạo lực gia đình

22/08/2018 | 10:44 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện chuyển...