BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

19/09/2018 | 16:00 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương

18/09/2018 | 04:02 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về việc trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang Hàng Dương

17/09/2018 | 03:47 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về những vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch

13/09/2018 | 03:46 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh quy định tiền công áp dụng cho huấn luyện viên và vận động viên

12/09/2018 | 09:03 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quảng bá du lịch và phát triển du lịch sinh thái

10/09/2018 | 11:45 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

07/09/2018 | 04:16 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

07/09/2018 | 07:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về chính sách đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa và công tác bảo tồn di tích

06/09/2018 | 03:15 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển...

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về cơ chế, chính sách cho sự nghiệp gia đình

05/09/2018 | 09:57 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển...