BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Phú Yên về phát triển cơ sở hạ tầng Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
12/06/2018 | 10:19 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên trong đợt tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tại Công văn số 43/ĐĐBQH-VP ngày 15/5/2018. Nội dung kiến nghị như sau:

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài trở thành mũi nhọn của du lịch tỉnh Phú Yên và trở thành trung tâm du lịch nghĩ dưỡng biển, vui chơi có giá trị trong hệ thống du lịch của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” (trang 01, Công văn số 43/ĐĐBQH-VP). 

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 2323/BVHTTDL-VP ngày 31/5/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí vốn triển khai lập để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu du lịch Vịnh Xuân Đài, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển Khu du lịch Vịnh Xuân Đài đến năm 2030 đáp ứng các điều kiện và được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

2. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch. Ngày 25/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 5 495/B VHTTDL-K11TC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kế hoạch 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiến hành rà soát các danh mục của từng địa phương trong trung hạn 2016 - 2020 và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đã bố trí trung hạn cho tỉnh Phú Yên là 38,244 tỷ đồng; trong đó, năm 2016 là 26,122 tỷ đồng, năm 2017 là 6,122 tỷ đồng. Các dự án Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề xuất gồm:

- Tuyến đường từ phía Bắc Khu du lịch Thuận Thảo đến Làng du lịch Quốc tế ven biển thành phố Tuy Hòa (Khu Du lịch Bắc Âu). Tuy nhiên, dự án này không thuộc đối tượng, mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên rà soát, điều chỉnh.

- Đường ven Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông cầu, tính Phú Yên (đoạn từ Bãi tắm Bản Than đến khu du lịch Nhất Tự Sơn). Dự án này phù hợp với Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyến đường dọc Vịnh Xuân Đài - Nhất Tự Sơn. Dự án này phù hợp với Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Do nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 2016 - 2020 hạn hẹp, đề nghị tỉnh Phú Yên căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030 để xếp thứ tự ưu tiên và huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư phát triển Khu du lịch Vịnh Xuân Đài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên để trả lời cử tri.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản