BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Long An về hoạt động kinh doanh “phòng thu âm trên nền nhạc karaoke”
18/05/2018 | 09:30 AM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 07/BDN ngày 05/01/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Về hoạt động kinh doanh “phòng thu âm trên nền nhạc karaoke”, đây là một hình thức biến tướng của hoạt động kinh doanh karaoke khi cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đến nay chưa có văn bản quy phạm điều chỉnh.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1721/BVHTTDL-VP ngày 24/4/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Nội dung kiến nghị trên của cử tri tỉnh Long An đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời tại Công văn số 793/BVHTTDL-VP ngày 07/3/2018. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả và giải trình, thông tin lại với cử tri như sau:

Để quản lý hoạt động karaoke, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Sau khi Nghị định được ban hành, các địa phương đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo thẩm định cấp phép hoạt động kịp thời, nắm bắt các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Công tác thanh tra, kiểm tra được Bộ và các địa phương tiến hành thường xuyên nhằm chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm, kiên quyết xử lý những sai phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường.

Thực hiện sự phân công của Chính phủ, ngày 06/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động karaoke, vũ trường nhằm nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động karaoke, vũ trường để xây dựng các quy định mới thay thế các quy định về karaoke, vũ trường tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có các quy định về điều kiện kinh doanh đổi mới hoạt động karaoke. Quan điểm chỉ đạo khi xây dựng dự thảo Nghị định trên là xác định đúng bản chất của từng hoạt động văn hóa, những yêu cầu, điều kiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường không ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội; bãi bỏ các rào cản, các điều kiện không cần thiết, bất hợp lý, tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước. Dự kiến dự thảo Nghị định sẽ được hoàn thành và trình Chính phủ quý III/2019.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An để thông tin lại với cử tri.

Cổng TTĐT

>> Toàn văn nội dung văn bản