BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tình trạng quảng cáo trên báo, đài không đúng giá trị thực
29/12/2017 | 14:28 PM

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau theo Công văn số 1531/TTKQH-GS ngày 14/12/2017 của Tổng thư ký Quốc hội, nội dung chất vấn như sau:

Tình trạng quảng cáo trên báo, đài không đúng giá trị thực, những khuyến cáo bắt buộc như “sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” thì đọc rất nhanh và âm thanh rất nhỏ, gây hiểu lầm và hiệu ứng lan rộng rất nhanh cho xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như sức khỏe của người dân, trong khi việc quảng cáo thu được lợi nhuận khá cao. Bộ trưởng có giải pháp gì ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng trên, giải pháp năng cao trách nhiệm cơ quan chủ quản báo chỉ để công tác quản lý quảng cáo được chặt chẽ và hiệu quả hơn, bảo vệ người tiêu dùng?

Cổng TTĐT của Bộ xin trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  về nội dung chất vấn của Đại biểu:

Theo quy định tại Điều 5 Luật Quảng cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo: “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, tại Điều 27 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, Chính phủ phân công Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Thời gian qua, với chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra hoạt động quảng cáo tại các cơ quan báo chí, nhà xuất bản vào quý II, quý III năm 2017. Bên cạnh đó, để tạo công cụ hỗ trợ thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn, phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động quảng cáo, nâng cao trách nhiệm và xây dựng ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo (Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2017). Bộ thường xuyên theo dõi quảng cáo trên báo in, báo điện tử, đài truyền hình, kịp thời phát hiện các nội dung quảng cáo vi phạm và nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện điều chỉnh và đề xuất xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, để khắc phục các hiện tượng mà đại biểu Quốc hội phản ánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào một số giải pháp sau:

1. Đề nghị các đài phát thanh, đài truyền hình:

a) Thực hiện kiểm tra chặt chẽ các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo của hàng hóa, dịch vụ đặc biệt theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo; kiểm tra các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên sản phẩm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ trước khi phát nội dung quảng cáo để khắc phục hiện tượng quảng cáo sai sự thật trên phương tiện của mình.

b) Thực hiện đúng quy đinh pháp luật về quảng cáo khi đăng, phát sản phẩm quảng cáo trên phương tiện của mình, đặc biệt yêu cầu phải đọc (viết) to, chậm, rõ ràng nội dung khuyến cáo theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục theo dõi quảng cáo trên báo in, báo điện tử, đài truyền hình, phát hiện các nội dung quảng cáo vi phạm, nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện điều chỉnh kịp thời và đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hỗ trợ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo.

Cổng TTĐT