Vụ Thư viện
09/05/2017 | 15:03 PM

Vụ Thư viện là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thư viện; quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện trong cả nước theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện quy định tại Quyết định số 4179/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ : Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439232   Máy lẻ 183; 199

Email: vuthuvien-vhttdl@chinhphu.vn

Vụ trưởng: Vũ Dương Thúy Ngà
Điện thoại: (024)-39438231             
Email: ngavdt@yahoo.com.vn

Phó Vụ trưởng: Đoàn Quỳnh Dung
Điện thoại: (024)-39438231            
Email: doanquynhdung-vhttdl@chinhphu.vn

 

Cơ sở dữ liệu ngành