Tổng cục Thể dục Thể thao
18/04/2017 | 15:33 PM

Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trong phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thể dục thể thao quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014

Địa chỉ: 36 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.37332058 
Fax: (024)-3.7331198
Email: vptongcuc@tdtt.gov.vn

Website: http://www.tdtt.gov.vn      

Tổng cục trưởng: Vương Bích Thắng
Điện thoại: (024)-3.7330096
Email: vuongbichthang-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Phạm Văn Tuấn
Điện thoại: (024)-3.7334228
Email: phamvantuan-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Trần Đức Phấn
Điện thoại: 
Email:  tranducphan-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Tổng cục trưởng:  Lê Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 
Email:  yen442@gmail.com

Văn phòng:
Chánh Văn phòng:
  Nguyễn Hồng Minh
Điện thoại: (024)-3.8233540

Phó Chánh Văn phòng:  Đinh Hùng Sơn
Điện thoại: (024)-3.7330042

Phó Chánh Văn phòng:  Tạ Hồng Hải
Điện thoại: (024)-3.7471351

Vụ Tổ chức cán bộ:
Vụ trưởng:  Tần Lê Minh
Điện thoại: : (024)- 3.7471352

Phó Vụ trưởng:  Phạm Thu Hà
Điện thoại: (024)- 3.7472071

Vụ Tài chính:
Vụ trưởng:  Nguyễn Văn Bình
Điện thoại:  (024)- 3.7471363

Phó Vụ trưởng:  Lê Quang Tùng
Điện thoại: (024)- 3.7472071

Phó Vụ trưởng:  Đỗ Thị Mai Xuân
Điện thoại: (024)- 3.7472071

Phó Vụ trưởng:  Lê Hoàng Lan
Điện thoại: (024)- 3.7472071

Vụ Hợp tác quốc tế:
Vụ trưởng:  Hoàng Quốc Vinh
Điện thoại: (024)- 3.8453272

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Thị Bích Vân
Điện thoại: (024)- 3.8453272

Vụ Thể dục Thể thao quần chúng:
Vụ trưởng:  Vũ Trọng Lợi
Điện thoại: (024)- 3.7472058

Phó Vụ trưởng:  Trần Huy Bình
Điện thoại: (024)- 3.7471361

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Hữu Thắng
Điện thoại: (024)- 3.7330043

Vụ Thể thao thành tích cao:
Vụ trưởng:  Trần Đức Phấn
Điện thoại: (024)- 3. 8234532

Phó Vụ trưởng:  Phạm Đức Thành
Điện thoại: (024)- 3. 7472076

Phó Vụ trưởng:   Hoàng Mạnh Cường
Điện thoại: (024)- 3. 8457154

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại: (024)- 3.7472059 

 

Cơ sở dữ liệu ngành