Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ

Về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 


Số 347-CV/TW

V/v thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW
 của Bộ Chính trị


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà nội, ngày 23 tháng 8 năm 2010


                                       Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
                                                      - Các ban đảng, ban cán sự đảng,đảng đoàn,
                                                        đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
                                                      - Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
                                                      - Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng,

Phát huy thành tựu đạt được trong công tác kỷ niệm ngày lễ lớn thời gian qua và góp phần làm cho các hoạt động này thêm sâu sắc, thiết thực, không hình thức, phô trương, lãng phí, ngày 22-7-2010, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 45-CT/TW “Về đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” với tinh thần gọn nhẹ, giảm tần suất, quy mô tổ chức.

Tuy nhiên, việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày thành lập ngành, ngày giải phóng tỉnh đón nhận phần thưởng của Đảng và Nhà nước thời gian qua ở một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã diễn ra với quy mô lớn, gây nên những băn khoăn, không đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW.

Để Chỉ thị số 45-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Ban Bí thư yêu cầu:

1- Cấp uỷ các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm với tinh thần giảm tần suất quy mô, cấp độ tổ chức, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

2- Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan nắm tình hình và thường xuyên báo cáo Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW.

 

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.


T/M BAN BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Trương Tấn Sang


File đính kèm:

- CV347TW.doc

Các văn bản khác

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.