Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt QHCXD Khu du lịch thác Bản Giốc và QHCT Khu trung tâm Khu du lịch thác Bản Giốc

09/02/2017 08:38:00 (GMT + 7)
Ngày 25/01, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 316/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ, có ý kiến về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu du lịch thác Bản Giốc.

Thác Bản Giốc. Nguồn: caobangtourism.vn

Theo đó, về các căn cứ pháp lý (trang 01 của dự thảo), Bộ VHTTDL đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa “Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 ” cụ thể thành “Luật tổ chức Chính phủ năm 2015” để đảm bảo tính cập nhật.

Về tên đồ án Quy hoạch tại khoản 1, Điều 1 của dự thảo Quyết định (trang 01 của dự thảo), đề nghị nghiên cứu bổ sung phạm vi thời gian vào tên đồ án Quy hoạch để làm rõ giai đoạn định hướng của đồ án Quy hoạch này.

Về khoản “3. Mục tiêu”, Điều 1 của dự thảo Quyết định (trang 02 của dự thảo), nội dung dự thảo chỉ nêu một số mục tiêu chung của đồ án Quy hoạch, đề nghị nghiên cứu bổ sung các mục tiêu cụ thể để làm cơ sở đối chiếu, đánh giá hiệu quả thực hiện đồ án trong từng giai đoạn nhằm đưa ra những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, Bộ VHTTDL đề nghị nghiên cứu bổ sung định hướng phát triển thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch vì đây là cơ sở để nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển các phân khu chức năng (trong đó có định hướng xây dựng) của Khu du lịch thác Bản Giốc.

Trong dự thảo còn một số nội dung chưa thống nhất, như: tại khoản 5, Điều 1 (trang 02 của dự thảo) xác định đến năm 2030, nhu cầu buồng phòng phục vụ lưu trú khoảng 1.750 phòng với quỹ đất xây dựng khoảng 36 ha, nhưng tại điểm c, Mục 6.1, Khoản 6 (các trang 03-04 của dự thảo) lại định hướng khu vực phát triển các cơ sở lưu trú chỉ có quy mô 16 ha (như vậy, theo định hướng này chỉ đáp ứng được khoảng 44% nhu cầu cơ sở lưu trú)... Đề nghị rà soát và chỉnh sửa để thống nhất các nội dung trong toàn bộ dự thảo.

Về mô hình quản lý Khu du lịch tại khoản 1, Điều 1 của dự thảo Quyết định (trang 14 của dự thảo), việc xác định mô hình quản lý Khu du lịch này cần căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 28 của Luật Du lịch năm 2005. Đề nghị nghiên cứu bổ sung.

Đề nghị nghiên cứu bổ sung các giải pháp thực hiện Quy hoạch để đảm bảo Quy hoạch này được thực hiện có hiệu quả sau khi được phê duyệt; trong đó, cần chú trọng nhóm giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vì đây là khu vực có vị trí nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.

Đề nghị bổ sung Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng ngày 03/6/2016.

Ngày 16/9/2016, Bộ VHTTDL có Công văn số 3695/BVHTTDL-KHTC gửi UBND tỉnh Cao Bằng về việc ý kiến đối với chủ trương xây dựng Dự án biểu diễn thực cảnh tại khu vực hạ lưu thác Bản Giốc (bản sao kèm theo). Đề nghị nghiên cứu bổ sung các ý kiến của Bộ VHTTDL tại Công văn số 3695/BVHTTDL-KHTC; đồng thời, lưu ý thực hiện theo đúng các cam kết của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc về khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Quyết định số 134/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch thác Bản Giốc./.

Trịnh Thủy

 


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.