Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”

13/03/2017 08:38:00 (GMT + 7)
Ngày 03/3, Thứ  trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Quyết định số 725/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.
Theo đó, các hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” sẽ được thực hiện ở cấp Trung ương và cấp địa phương. Ở cấp Trung ương, các hoạt động tập trung vào các mục tiêu: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Duy trì, phát triển hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động tại cộng đồng.Ảnh minh họa. (Nguồn: sovhtt.hanoi.gov.vn)

Ở cấp địa phương, nội dung các hoạt động gồm: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Xây dựng, nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương.

Để các hoạt động năm 2017 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” được triển khai một cách hiệu quả, Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) được giao nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động năm 2017 thuộc Đề án; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền, lập dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động ở cấp Trung ương đảm bảo tiến độ và chất lượng hoạt động.

Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ: Căn cứ chỉ đạo của Bộ VHTTDL, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương; Tăng cường các hoạt động phối hợp tại địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án./.

Anh Vũ
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.