Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia

03/01/2012 11:07:00 (GMT + 7)
(VP) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4046/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Đây là Quyết định thay thế cho Quyết định số 2255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Quyết định số 2567/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Theo đó, Bảo tàng lịch sử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học; quản lý, bảo quản, trưng bày, giới thiệu di sản văn hoá, hiện vật về lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hoá của công chúng.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia có nhiệm vụ xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm và dài hạn; các quy chế, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi hoạt động của Bảo tàng và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

Đề xuất Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật lien quan đến hoạt động của Bảo tàng; tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về các lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng.

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học, lưu giữ, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giới thiệu phát huy giá trị di sản văn hoá, tài liệu, hiện vật về tiến trình lịch sử Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Tổ chức tư vấn, giám định, thẩm định giá trị tài liệu, hiện vật và các chương trình nghiên cứu, đề án, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và theo sự phân công của Bộ VHTTDL.

Thực hiện việc điều chuyển, tiếp nhận, gửi giữ, cung cấp bản sao, thanh lý, huỷ tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật; tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hướng dẫn, giáo dục, trình diễn, truyền thong, maketing, phát triển công chúng và xã hội hoá hoạt động của bảo tàng.

Tổ chức đào tạo, thực hiện hoạt động trao đổi văn hoá, hợp tác quốc tế song phương và đa phương liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của bảo tàng theo quy định của pháp luật…

HCTC
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.