Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Bộ VHTTDL gửi tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến

08/03/2017 08:52:00 (GMT + 7)
Ngày 3/3, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Thuận Yến và 8 trường hợp khác được Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2016.
Theo Tờ trình, ngày 31/8/2016, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 169/TTr-HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 95 tác giả, đồng tác giả, trong đó 67 tác giả đủ kiện kiện và tiêu chuẩn, 28 tác giả thiếu Giải thưởng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 5//1/2017, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 41/QĐ-CTN và Quyết định số 42/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác gia Đoàn Hữu Công (Thuận Yến). Như vậy, tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) đủ điều kiện theo quy định.

Tờ trình cũng nêu rõ, Bộ VHTTDL trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Cùng ngày, Bộ VHTTDL đồng thời gửi Tờ trình Đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học Nghệ thuật 2016 cho 08 tác giả gồm: Trần Lâm Biền, Trần Viết Bính (Trần Việt), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh), Phạm Vũ La (Hoàng Luyện), Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh).

Theo Tờ trình, ngày 31/8/2016, Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 169/TTr- HĐGT trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho 95 tác giả, đồng tác giả trong đó 67 tác giả đủ điều kiện tiêu chuẩn; 28 tác giả thiếu Giải thưởng theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 10 Nghị định 90/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 5/1/2017, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 43/QĐ-CTN và Quyết định số 44/QĐ-CTN tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho 67 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm xuất sắc về văn học nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20/1/2017, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 03 tác giả: Trần Lâm Biền, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh.

Ngày 27/2/2017, Hội Nhà văn Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Nguyễn Thị Tài Hồng.

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 02 tác giả: Trần Viết Bính và Nguyễn Văn Vinh.

Ngày 3/3, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho 02 tác giả Nguyễn Thành Đại và Phạm Vũ La.

Tờ trình cũng khẳng định 08 tác giả gồm: Trần Lâm Biền, Trần Viết Bính (Trần Việt), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh), Phạm Vũ La (Hoàng Luyện), Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh) đã đủ điều kiện theo quy định, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho 08 tác giả có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước./.

Hồng Gấm
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.