Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ
Cỡ chữ

Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái

ỦY VIÊN BAN CÁN SỰ, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

Họ và tên: HUỲNH VĨNH ÁI
Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực phụ trách: - Văn hóa cơ sở;
- Gia đình;
- Thư viện;
- Pháp chế;
- Đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
- Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch;
- Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia;
- Công tác Quốc phòng - An ninh của Bộ;
- Đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Đơn vị trực tiếp phụ trách: - Cục Văn hóa cơ sở;
- Vụ Gia đình;
- Vụ Thư viện;
- Vụ Pháp chế;
- Các Doanh nghiệp;
- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.
Khối địa phương
Các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc
Điện thoại: (84-4) 3.944.6942
Email: huynhvinhai@chinhphu.vn
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.