Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
Hỏi đáp
Danh bạ
Trang du lịch
Trang thông tin điện tử
Báo văn hóa
Trang thể dục thể thao
Doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiệp vụ
LỜI GIỚI THIỆU
      Việt Nam là đất nước có nền văn hoá lâu đời. “Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, văn hoá nghệ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng, “là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Những thành quả văn hoá, những di sản văn hoá nghệ thuật còn đọng lại đến hôm nay là do công lao nhiều thế hệ đã sáng tạo, vun đắp, giữ gìn, trao truyền cho thế hệ sau. Những thành quả ấy là kết quả của việc thực hiện đường lối văn hoá văn nghệ đúng đắn của Đảng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá mới, con người mới Việt Nam.
      Việt Nam là một nước văn hiến, trọng hiền tài. Lịch sử đã ghi đậm nhiều tên tuổi lớn, những tấm gương sáng tạo văn hoá nghệ thuật không mệt mỏi ở nhiều thời đại. Những danh nhân văn hoá được thế giới tôn vinh như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh và những danh nhân văn hoá, trí thức, tác gia, nghệ nhân tiêu biểu của đất nước…đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và làm giàu kho tàng văn hoá Việt Nam. Đó là những tên tuổi sẽ sống mãi trong lịch sử văn hoá, lịch sử dân tộc.
      Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những nhà văn hoá, văn nghệ sĩ trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đã gắn chặt cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó là những con người đầy tâm huyết, tài năng, không tiếc mồ hôi, công sức và cả máu xương của mình, một lòng một dạ phục sự cho nền văn hoá nghệ thuật nước nhà. Các thế hệ văn nghệ sĩ nối tiếp nhau trên con đường lao động, sáng tạo và truyền bá nhiều sản phẩm tinh thần đa dạng, phong phú, nhiều tác phẩm đạt tới đỉnh cao sáng tạo, góp phần tạo nên diện mạo văn hoá nghệ thuật Việt Nam hôm nay, một nền văn hoá nghệ thuật phản ánh trung thực, sinh động và sâu sắc hiện thực cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua.
      Đó là những tên tuổi, những tấm gương suốt đời bền bỉ trong sáng tạo, truyền dạy, giữ gìn và phát triển những giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Họ đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân những công trình sáng tạo, những bộ phim, vở kịch, những bài ca, điệu múa, những tượng đài, phù điêu, những bộ ảnh, bức hoạ, những tiểu thuyết, truyện ngắn, trang thơ…dạt dào tình yêu Tổ quốc và nhân dân. Những tên tuổi ấy, những công trình sáng tạo ấy đã góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hoá nghệ thuật của dân tộc ta; đã ghi dấu ấn vào lịch sử, vào tư tưởng, tình cảm của biết bao thế hệ người Việt Nam.
      Trong thông tin này, nhiều công trình, tác phẩm được tập còn hết sức khiêm tốn; song chúng tôi hi vọng rằng phần Phần Danh hiệu nhà nước với các Giải thưởng Hồ Chí MinhGiải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Niên giám Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dânNghệ sĩ Ưu tú sẽ là lời cảm ơn chân thành và là sự ghi nhận đối với công lao đóng góp của các tác giả, các văn nghệ sĩ đã phấn đấu suốt đời, đã cống hiến xuất sắc cho đất nước trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Những thành tựu ấy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước hôm qua, hôm nay và mai sau.
      Mặc dù đã có sự trợ giúp to lớn trong việc cung cấp tài liệu của các cơ quan chuyên ngành, của các tác giả, nghệ sĩ và thân quyến cùng với sự nỗ lực của các thành viên Ban Biên soạn những bộ sách này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và bất cập. Ban Biên soạn đã gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện: tư liệu chưa thật đầy đủ, phần tài liệu lưu trữ không đảm bảo, việc liên lạc với những người được giới thiệu trong sách hoặc thân nhân của họ gặp nhiều khó khăn do người thì đã mất, người thì chuyển địa điểm mà cơ quan chủ quản lại không lưu trữ…Hơn nữa, thời gian biên soạn gấp, những thông tin cần tìm hiểu và cập nhật không hẳn mười phần đầy đủ, những người biên soạn phần lớn không có điều kiện gặp trực tiếp các tác giả, nghệ sĩ mà chủ yếu chỉ qua thư từ, công văn…Vì thế, có những tác giả, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng, Danh hiệu không có tư liệu cần thiết tối thiểu để biên soạn. Chẳng hạn trường hợp Nghệ sĩ Nhân dân Năm Bá; Kiến trúc sư Bùi Quang Hanh, đồng tác giả của các tác phẩm Thư viện khoa học Tổng hợp TP.HCM được tặng giải thưởng Nhà nước…Có những trường hợp một Nghệ sĩ Nhân dânbị xoá danh hiệu được trao tặng. Có những trường hợp chưa thể tìm hiểu, cập nhật thông tin tác giả còn sống hay đã mất…Với những trường hợp bất khả kháng này, Ban Biên soạn mong được sự lượng thứ và sẽ bổ sung khi điều kiện cho phép.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.