Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4302/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nhạc trưởng Ba Lan và nghệ sĩ piano Nhật Bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2017
4293/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh nhân Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4295/QĐ-BVHTTDL V/v Đón biên đạo diễn viên múa người Bỉ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4294/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4289/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Chương trình Gameshow "Bản quyền và sáng tạo" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/11/2017
4283/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/11/2017
4206/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/11/2017
4195/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4199/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4188/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4187/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4186/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/11/2017
4179/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/11/2017
4156/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4155/QĐ-BVHTTDL V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4154/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/11/2017
4129/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/11/2017
4119/QĐ-BVHTTDL V/v Thành lập Ban Tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/11/2017
4083/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/10/2017
4041/QĐ-BVHTTDL Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/10/2017