Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/2007/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Hội quán Quảng Đông, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Quốc hội 27/08/2007
24/2007/TT-BVHTT Hướng dẫn về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc hội 27/07/2007
21/2007/QĐ-BVHTT Về việc ban hành Danh mục phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa-Thông tin Quốc hội 10/07/2007
20/2007/QĐ-BVHTT V/v bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa Quốc hội 09/07/2007
18/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Phương Quất, xã Lạc Long, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương Quốc hội 14/06/2007
16/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử: Địa điểm nhà máy Điện Vinh, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Quốc hội 13/06/2007
15/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích lịch sử: Mộ và Đền thờ Hồ Sỹ Dương, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Quốc hội 13/06/2007
14/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Khoai, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Quốc hội 13/06/2007
13/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Ngọc Lạc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Quốc hội 13/06/2007
10/2007/QĐ-BVHTT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quốc hội 04/05/2007
09/2007/QĐ-BVHTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật Quốc hội 03/05/2007
08/2007/QĐ-BVHTT Về việc xếp hạng di tích Quốc gia: Thắng cảnh: Thác Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Quốc hội 25/04/2007
07/2007/QĐ-BVHTT Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo Quốc hội 20/03/2007
06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông Quốc hội 28/02/2007
04/2007/TT-BVHTT Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo Quốc hội 07/02/2007