Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3215/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/08/2017
78/NQ-CP V/v Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ 18/08/2017
3456/BVHTTDL-VHCS V/v Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2017
3146/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng giải thưởng tại “Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2017” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
3140/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Liên hoan Phim về an toàn giao thông năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
3129/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nghệ sỹ Cộng hòa Áo về biểu diễn tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/08/2017
3122/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2017
3121/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2017
3120/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2017
3118/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2017
3373/BVHTTDL-VHDT V/v Tổ chức các Ngày hội, giao lưu văn hoá các dân tộc, vùng miền năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/08/2017
3088/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2017
3078/QĐ-B VHTTDL V/v Tổ chức Triển lãm gốm sứ Hung-ga-ri Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2017
3077/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Tuần phim Mỹ Latinh tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2017
3076/QĐ-BVHTTDL V/v Đón đoàn chuyên gia Australia sang Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2017
3067/QĐ-BVHTTDL V/v Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với đoàn Xiếc Happy Dream Circus (Nhật Bản) đón nghệ sỹ nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2017
3059/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/08/2017
3058/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/08/2017
2997/QĐ-BVHTTDL V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/08/2017
3287/BVHTTDL-TV V/v Cung cấp danh sách các trường học nhận tủ sách từ chương trình thiện nguyện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/08/2017