Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48/CT-TTg V/v Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Thủ tướng Chính phủ 27/12/2018
06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/12/2018
125/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 Thủ tướng Chính phủ 25/01/2018
38/VP-TH V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16/01/2018
60/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Nội dung phong trào thi đua năm 2018 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01/2018
138/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017 Chính phủ 31/12/2017
5409/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
5635/BVHTTDL-VHCS V/v Tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/12/2017
5522/BVHTTDL-VP V/v Tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/12/2017
5088/QĐ-BVHTTDL V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/12/2017
5146/BVHTTDL-HĐTTCC V/v Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/11/2017
4606/QĐ-BVHTTDL V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/11/2017
4558/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/11/2017
4401/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức sưu tầm, biên tập nội dung tuyên truyên trên Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4387/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Iịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017-2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4383/QĐ-BVHTTDL V/v Phê duyệt kịch bản Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
5017/BVHTTDL-VHDT V/v Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/11/2017
4378/QĐ-BVHTTDL V/v Đón nhóm nhạc Jazz Mezcal Jazz Unit, Pháp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/11/2017
4364/QĐ-BVHTTDL V/v Tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/11/2017
4359/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2017