văn bản mới văn bản mới

Hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Ngày đăng 15/02/2017 | 17:29 PM  | Lượt xem: 225
Ngày 09/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn số 366/BVHTTDL-TCTDTT gửi các Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh/thành; các cơ sở đào tạo thuộc Bộ; các cơ quan Báo chí, Tạp chí trực...

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 16/11/2015 | 06:05 PM  | Lượt xem: 239
Bộ VHTTDL đã giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016-2020”.

Rà soát danh mục sửa đổi bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 07/05/2013 | 11:12 AM  | Lượt xem: 178
(VP) – Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 1506/BVHTTDL gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục sửa đổi bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 01/11/2012 | 09:55 AM  | Lượt xem: 269
(VP) – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 3420 /HD-BVHTTDL hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Ngày đăng 14/08/2012 | 01:27 PM  | Lượt xem: 199
(VP) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2711/BVHTTDL-ĐT góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Góp ý kiến dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày đăng 14/08/2012 | 01:21 PM  | Lượt xem: 241
(VP) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản 2712/BVHTTDL-PC về việc góp ý kiến cho dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức pháp chế

Ngày đăng 12/08/2012 | 02:37 PM  | Lượt xem: 135
(VP) - Ngày 08/8, Bộ VHTTDL đã gửi Bộ Tư pháp Văn bản số 2736/BVHTTDL-PC về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức pháp chế.

Những điểm mới cơ bản của Luật Quảng cáo

Ngày đăng 07/08/2012 | 11:29 AM  | Lượt xem: 206
(VP) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 2600/BVHTTL-VHCS gửi Bộ Tư pháp về việc giới thiệu Luật Quảng cáo với nhiều điểm mới.