Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Thư viện” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 12 thuộc Chủ đề số 41) 02/10/2017 02/12/2017
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2017 24/09/2017
Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét TCVN 7799:2009) 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo TCVN bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - thi công nghiệm thu kết cấu gỗ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 11/07/2017 11/09/2017
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 09/06/2017 09/08/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam 28/06/2017 28/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Thể dục thẩm mỹ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Taekwondo 22/06/2017 22/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Quyền anh 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Karatedo 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Judo 22/06/2017 22/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Khiêu vũ thể thao 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Nghị định Quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương 21/06/2017 21/08/2017
Dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Thể dục thể hình và Fitness 20/06/2017 20/08/2017