Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt 22/08/2011 22/10/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định hoạt động nhiếp ảnh 08/08/2011 08/09/2011
DỰ THẢO ĐỀ ÁN Phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng Giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 18/07/2011 18/09/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài 01/07/2011 01/09/2011
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài 29/04/2011 29/06/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 29/04/2011 29/06/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao 25/04/2011 25/06/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 25/04/2011 25/06/2011
DỰ THẢO Luật Quảng cáo 26/01/2011 26/03/2011
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình 18/01/2011 18/03/2011
THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia 20/10/2010 20/12/2010
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ về quản lý hoạt động mỹ thuật 10/11/2010 10/12/2010
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định một số nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình 01/11/2010 01/01/2011
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về việc Phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 12/10/2010 12/12/2010
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH về quyền tác giả và quyền liên quan của thông tin điện tử trên môi trường mạng viễn thông và mạng Internet công cộng 30/08/2010 30/10/2010