Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 17/11/2017 19/01/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 07/11/2017 07/01/2018
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước 02/11/2017 29/12/2017
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/10/2017 31/12/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 25/10/2017 25/12/2017
Dự thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017 23/10/2017 23/12/2017
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 09/10/2017 09/12/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương 09/10/2017 09/12/2017
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Thư viện” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 12 thuộc Chủ đề số 41) 02/10/2017 02/12/2017
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức sản phẩm ngành mỹ thuật 24/09/2017 23/11/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước 24/08/2017 24/10/2017
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2017 24/09/2017
Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét TCVN 7799:2009) 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo TCVN bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - thi công nghiệm thu kết cấu gỗ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 11/07/2017 11/09/2017
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 09/06/2017 09/08/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam 28/06/2017 28/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Thể dục thẩm mỹ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Taekwondo 22/06/2017 22/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Quyền anh 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Karatedo 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Judo 22/06/2017 22/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Khiêu vũ thể thao 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Nghị định Quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành địa phương 21/06/2017 21/08/2017