HÌNH ẢNH - PHÓNG SỰ ẢNH

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thị sát khu du lịch Tam Chúc

Truyền hình văn hóa, thể thao và du lịch

 

Cơ sở dữ liệu ngành