tin tức sự kiện tin tức sự kiện

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại lễ bế mạc Hội nghị 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày đăng 08/05/2015 | 17:18 PM
Sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, chiều ngày 07/5, Hội nghị lần thứ 11,...

Thông báo Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày đăng 08/05/2015 | 05:15 PM
Cổng TTĐT Bộ VHTTDL trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương...

Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Ngày đăng 08/05/2015 | 05:14 PM
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung...

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương XI

Ngày đăng 08/05/2015 | 05:12 PM
Ngày 04/5/2015, Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư...

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Ngày đăng 08/05/2015 | 05:10 PM
Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Số...

Đại hội Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia lần thứ I

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:56 PM
Được lựa chọn là đại hội thí điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ...

Thành lập BTC Kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2015 và phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Bộ VHTTDL

Ngày đăng 08/12/2014 | 05:26 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3985/QĐ-BVHTTDL thành lập Ban Tổ chức (BTC) Kỷ niệm các Ngày lễ lớn...
Hiển thị 11 - 17 trong 17 kết quả.