Tin nổi bật Tin nổi bật

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tham dự Hội nghị tập huấn Công tác chủ quản báo chí
10/08/2017 | 13:37 PM

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí.

 

Tham dự Hội nghị tập huấn có ông Phạm Văn Linh- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Vũ Đình Thường- Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí. Đại diện Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Linh- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày những vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp quản lý cơ quan báo chí trực thuộc. Trong đó, nổi bật các nội dung: Tình hình hoạt động báo chí hiện nay; Công tác chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí trực thuộc; Công tác phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc; Đề xuất, kiến nghị để nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tham dự Hội nghị

 

Theo đánh giá chung tại Hội nghị, hiện nay phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và sự nghiệp đổi mới; là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Ngoài những ưu điểm kể trên, cơ quan báo chí hiện nay còn có một số hạn chế, thiếu sót như: Nhiều cơ quan báo chí chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về báo chí; Một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, chậm đổi mới, thiếu chuẩn xác trong thông tin, khuynh hướng “thương mại hóa”, bị ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, số nhà báo vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp có dấu hiệu gia tăng ...

Hội nghị còn dành thời gian cho các đại biểu tham dự cùng trao đổi, thảo luận về chủ đề đã được Hội nghị đặt ra./.

Thu Hiền