thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Chiến lược phát triển tổng thể ngành văn hoá Trung Quốc

04/07/2016 | 14:05 PM
Việc xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể ngành văn hoá là nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm...

Quan điểm của Tổng cục Du lịch về vụ hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

03/07/2016 | 06:47 PM
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung đã có cuộc trao đổi với Cổng thông tin điện tử của Bộ...

Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa của Châu Âu đến năm 2020

29/06/2016 | 06:09 PM
Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc...

Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa của Châu Âu đến năm 2020

29/06/2016 | 06:09 PM
Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc...

Gỡ được nhiều vấn đề “lịch sử để lại” trong chế độ đãi ngộ nghệ sĩ

24/06/2016 | 05:59 PM
Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật...

Chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của Nhật Bản

22/06/2016 | 11:40 AM
Văn hóa Nhật Bản với bản sắc riêng rất đậm nét được biểu hiện rất rõ qua ẩm thực, trang phục, nhà cửa...

Xu hướng phát triển của chính sách văn hóa Hàn Quốc

21/06/2016 | 09:48 AM
Chính sách văn hóa của Hàn Quốc được phát triển liên tục trong vài thập kỷ gần đây, trong đó thể hiện rõ...

Xu hướng phát triển của chính sách văn hóa Hàn Quốc

21/06/2016 | 09:48 AM
Chính sách văn hóa của Hàn Quốc được phát triển liên tục trong vài thập kỷ gần đây, trong đó thể hiện rõ...

“Một kho tàng văn hóa” về thơ văn của các Hoàng đế ở cố đô Huế

18/06/2016 | 11:22 AM
Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là những tác phẩm tinh tuyển từ vô số các trước tác của các...

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

06/06/2016 | 08:39 AM
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 925/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ...