thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Chủ trương của Bộ VHTTDL đã giúp cho nghệ thuật được trình diễn ở nơi xứng tầm

20/08/2016 | 16:10 PM
Từ ngày 30/8, các chương trình nghệ thuật sẽ được biểu diễn định kỳ tại Nhà hát Lớn. Đây là bước khởi đầu...

Nhà hát Lớn rộng cửa đón các đơn vị nghệ thuật: Từ thành phố HCM nhìn ra...

19/08/2016 | 02:18 PM
“Nói thật lòng tôi thấy đây là một chủ trương rất hay và đáng ra phải làm từ lâu rồi”; “Mơ ước biểu diễn ở...

Mang nghệ thuật đỉnh cao tới những người chưa một lần xem nghệ thuật, đó là hạnh phúc.

17/08/2016 | 04:01 PM
Vở nhạc kịch “Lá đỏ” là một trong những chương trình biểu diễn của 12 Nhà hát thuộc Bộ VHTTDL sẽ được biểu...

Khi Nhà hát Lớn rộng cửa đón các đơn vị nghệ thuật: Người dân là đối tượng hưởng lợi nhất

16/08/2016 | 06:43 AM
“Tôi xin gửi lời cảm ơn ông Bộ trưởng...”; “Đừng làm “uổng công” quyết định của Tư lệnh ngành”... là ý kiến...

Đưa nghệ thuật đỉnh cao đến gần hơn với khán giả

12/08/2016 | 11:13 AM
Thực hiện chủ trương bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Bộ trưởng Bộ...

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Scotland (Anh) giai đoạn 2014-2017

05/08/2016 | 02:44 PM
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh giai đoạn 2014-2017 nhằm mở cửa tiềm năng, nắm lấy mục...

Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020 của khu vực Thái Bình Dương

29/07/2016 | 08:42 AM
Chiến lược Văn hóa khu vực này là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài trên khắp Thái Bình Dương. Trên...

Nhạc sĩ Văn Cao và "bản hùng ca bất tử"

18/07/2016 | 12:33 PM
Vượt qua thời gian và những qui định mang tính giới hạn của hoạt động sáng tác, lưu giữ và phổ biến tác...

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen

15/07/2016 | 06:00 PM
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỹ năng và...

Chiến lược phát huy tính sáng tạo nghệ thuật và sự tham gia vào đời sống văn hóa của Pháp

08/07/2016 | 08:48 AM
Bộ Văn hóa Pháp cùng các sở, ban ngành văn hóa khu vực hỗ trợ tài chính và tư vấn về chuyên môn, các vấn đề...