thông tin trao đổi thông tin trao đổi

684 chữ và những bài học vô giá

25/08/2009 | 07:00 AM
(VH)- 40 năm đã trôi qua nhưng những lời căn dặn thiêng liêng của Bác Hồ gói trong 684 chữ của bài báo...

Bàn giao trống đồng cho Khu di tích Kim Liên

25/08/2009 | 07:00 AM
(VH)- Như tin đã đưa, ngày 19.5.2009 tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) đã diễn ra Lễ đúc trống đồng theo...

Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác

25/08/2009 | 07:00 AM
(VH)- Ngày 12.2.2009, Đảng uỷ Bộ VH,TT&DL đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và sơ kết hai...

Thống nhất phương án xây dựng Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Hà Nội

25/08/2009 | 07:00 AM
Ngày 22.8, lãnh đạo hai thành phố Hà Nội và TP.HCM đã tiến hành khảo sát thực địa, nghe báo cáo các phương...

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và sự tác động của nó

27/05/2009 | 07:00 AM
Liên quan đến Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, bài viết này sẽ đề cập khái...

Mười năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

28/08/2008 | 07:00 AM
(PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh) Ngày 16-7-1998, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết...