thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Học tập suốt đời như một nhu cầu của cá nhân và xã hội

05/10/2017 | 10:47 AM
“Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu – và trong một chừng mực nào...

Khung pháp lý quan trọng phát huy Di sản thế giới ở Việt Nam

03/10/2017 | 09:07 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: 5 năm dấu ấn một chặng đường

26/09/2017 | 05:49 PM
Trong giai đoạn 2012-2017, công tác đoàn, phong trào thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được...

Các bảo tàng trên thế giới đang tiến hành số hóa hiện vật

19/09/2017 | 05:06 PM
Đầu tháng 11, Bảo tàng Dân gian quốc gia Hàn Quốc thông báo 99% tổng số hiện vật của họ đã có mặt trên...

Quảng trường Ba Đình - Nơi ghi dấu tích lịch sử

18/08/2017 | 02:50 PM
Đối với nhiều người dân Việt Nam, Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả...

Luật Du lịch 2017: Yếu tố mới tạo động lực cho du lịch phát triển

07/08/2017 | 01:39 PM
Thực tiễn hơn 10 năm triển khai Luật Du lịch 2005 rút ra nhiều bài học quý, có những yếu tố tích cực có...

Công tác bảo tồn di sản văn hóa và những thành công đạt được trong thế kỷ 21 của Trung Quốc

18/07/2017 | 04:43 PM
Với một nền văn minh lâu đời, Trung Quốc rất giàu có các nguồn di sản. Sự phát triển nhanh về mặt kinh tế...

“Nhiều tư tưởng của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã được chuyển tải vào Luật Du lịch”

03/07/2017 | 09:32 AM
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Ban soạn thảo Luật Du lịch 2017...

Chính sách phát triển văn hóa đọc của Thụy Điển

01/07/2017 | 09:32 AM
Quyền ngôn ngữ, về cơ bản thể hiện tính chất dân chủ và sự tự do ngôn luận. Người ta đạt được ngôn ngữ...

Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa Châu Âu đến năm 2020

24/06/2017 | 10:43 AM
Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc...