thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Bài 1: Không nhất thiết phải điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam

17/01/2018 | 09:59 AM
LTS: Trong vòng chưa đầy một tháng, đã có hai cuộc “Hội nghị Diên Hồng” bàn về câu chuyện phát triển bóng...

Phê bình nghệ thuật đương đại cần làm gì và cho ai?

16/01/2018 | 04:55 PM
Đã qua rồi cái thời các nhà phê bình nghệ thuật tự coi mình là những người “cầm cân nẩy mực”. Chính vì khư...

Suy nghĩ về đạo đức và quy chế đối với nhân viên thư viện trong xã hội

11/01/2018 | 03:29 PM
Trách nhiệm và lương tâm, đạo đức và sứ mệnh cao cả của những người làm công tác thông tin - thư viện ở...

Chính sách văn hóa Pháp

04/01/2018 | 08:51 AM
Mô hình chính sách văn hóa Pháp nổi bật với tầm quan trọng của sự tham gia từ các tổ chức cộng đồng, phân...

Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới

29/12/2017 | 11:58 AM
Du lịch bền vững là phương thức du lịch cân nhắc đầy đủ những tác động hiện tại và tương lai về kinh tế, xã...

Chính sách phát triển văn hóa Đức

20/12/2017 | 08:00 AM
Khác với các nước châu Âu, Đức được thành lập từ nhiều bang độc lập và các thủ đô tự trị với các chính sách...

Chính sách phát triển văn hóa Thụy Sĩ

12/12/2017 | 10:35 AM
Tăng cường đời sống văn hóa, đẩy mạnh sự phát triển tự do của các loại hình sáng tạo nghệ thuật và văn hóa...

Bàn về xây dựng văn hóa du lịch Hà Nội

06/12/2017 | 03:06 PM
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản...

Bài viết của Chủ tịch nước về thành công của Năm APEC 2017

27/11/2017 | 01:03 PM
Tổng kết những thành công của Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Trần...

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai

20/11/2017 | 11:24 AM
Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục đạt được những thành tích vẻ vang trên con...