thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Sách cũ, tri thức mới

05/07/2018 | 11:10 AM
Nói đến sách cũ người ta thường liên tưởng đến những cuốn sách đã cũ sờn, không lành lặn. Tuy nhiên, sự...

Đạo đức xã hội và trách nhiệm của mỗi người: Lan tỏa các thông điệp từ nghệ thuật

03/07/2018 | 08:58 AM
Cần thiết phải xây dựng và củng cố hệ thống các quy tắc đạo đức trong tất cả ngành nghề, lĩnh vực của đời...

Bài 3: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam

30/06/2018 | 03:00 PM
Nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam, góp phần phát triển...

Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật: Hạnh phúc được tính bằng niềm tin không phải tiền

30/06/2018 | 10:11 AM
Văn hóa nghệ thuật là yếu tố nhạy cảm và tinh tế nhất của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng...

Bài 2: Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

28/06/2018 | 09:00 AM
Những gia đình Việt Nam truyền thống tồn tại nhiều năm trong lịch sử, nó thách thức cả Nho giáo, thách thức...

Bài 1: Biến đổi cấu trúc gia đình - So sánh liên châu lục

27/06/2018 | 02:24 PM
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa, hội nhập...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các bài báo về tấm gương người tốt, việc tốt

15/06/2018 | 09:00 AM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng nói với...

Sống mãi những tác phẩm của PGS.TS Phạm Tú Châu

13/06/2018 | 04:35 PM
Suốt cuộc đời làm việc và lao động nghiêm túc, PGS.TS Phạm Tú Châu bằng những tâm huyết và nỗ lực đã trở...

Bình Thuận :“Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”

12/06/2018 | 08:30 AM
Nhằm tôn vinh, phát huy vai trò của gia đình, tỉnh Bình Thuận đã lấy chủ đề của Năm Gia đình Việt Nam năm...

Đưa 1.001 thư viện đến bản xa

07/06/2018 | 11:42 AM
Thích làm việc thiện nguyện và đam mê đọc sách, một nhóm bạn trẻ tại TP. HCM đã bắt tay vào việc hiện thực...