thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất

19/05/2018 | 09:58 AM
Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về văn hóa các dân tộc trên thế giới sâu sắc như Chủ tịch...

Tăng cường, đẩy mạnh “văn hoá đọc” ở các khu công nghiệp, khu chế xuất

11/05/2018 | 08:51 AM
Hiện nay ở nước ta, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã xuất hiện rất nhiều...

Để sách là người bạn đồng hành trên con đường hướng đến thành công

20/04/2018 | 09:58 AM
“Hãy quý trọng sách, đọc sách mỗi ngày và chọn sách là người bạn đồng hành trên con đường hướng đến thành...

Ngày Sách Việt Nam 21/4: Tôn vinh sách và văn hóa đọc  

19/04/2018 | 08:42 AM
Ở Việt Nam, hơn 10 năm nay, hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL đã...

Nhân rộng mô hình đưa thông tin và tri thức đến với cộng đồng

04/04/2018 | 09:03 AM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất ham đọc sách và quan tâm đến việc đọc của nhân dân. Người căn...

Thời cơ và thách thức đối với tổ chức công đoàn khi Việt Nam tham gia hiệp định CTTPP

04/04/2018 | 09:00 AM
Những cam kết trong CTTPP về lao động, công đoàn vừa đem lại thời cơ nhưng cũng là những thách thức hết sức...

Nga: Chính sách hợp tác văn hóa quốc tế

27/02/2018 | 03:06 PM
Chính sách ngoại giao văn hóa là hoạt động đi đầu của quốc gia và khởi xướng các hoạt động văn hóa quốc tế...

Năm mới và niềm tin vào các giá trị văn hóa Việt

22/02/2018 | 07:30 AM
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đức Hiệp sinh trưởng tại Sài Gòn, hiện ông đang làm công tác nghiên cứu khoa...

Năm 2018: Du lịch đứng trước cả cơ hội và thách thức mới

21/02/2018 | 07:30 AM
“Năm 2018, ngành Du lịch tiếp tục có những cơ hội và điều kiện thuận lợi trên đà phát triển của hai năm vừa...

Nghệ thuật Thư pháp: Khơi lại mạch nguồn di sản văn hóa dân tộc

19/02/2018 | 07:30 AM
Mỗi năm hoa đào nở / Lại thấy ông đồ già / Bày mực Tàu, giấy đỏ / Bên phố đông người qua… (Trích thơ “Ông...