Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

 

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

30/03/2010 | 14:31 PM
(VP) -Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn...

Hội nghị triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010

12/03/2010 | 03:05 PM
(VP)- Tiếp tục triển khai nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGĐUK ngày 28/01/2010 của...

Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác

25/08/2009 | 12:09 PM
(VH)- Ngày 12.2.2009, Đảng uỷ Bộ VH,TT&DL đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị...