Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

 

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013

17/04/2015 | 07:00 AM
Đảng ủy Bộ VHTTDL đã có Báo cáo số 59-BC/ĐU ngày 08/01/2013 về tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Hướng dẫn Tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

12/12/2013 | 07:00 AM
Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực giúp việc Ban Bí thư đã có Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW ngày 12/12/2012 về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị số...

Phê duyệt nội dung phong trào thi đua “HS-SV các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015

27/11/2013 | 02:19 PM
(VP) – Ngày 25/11, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4131/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung phong trào thi đua “Học sinh, sinh viên các Trường thuộc Bộ VHTTDL học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...

Kế hoạch Sơ kết 03 năm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

26/11/2013 | 07:00 AM
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTGĐUK ngày 26/11/2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 05/9/2011 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy...

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

31/05/2013 | 01:42 PM
(VP) - Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ...

Kỷ niệm 65 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 02 năm tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

27/03/2013 | 07:00 AM
Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGUK ngày 27/3/2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và...

Ban hành quy định chuẩn mực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ VHTTDL

14/06/2012 | 07:00 AM
Ngày 14/6/2012, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành quy định chuẩn mực của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015

14/06/2012 | 07:00 AM
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết,...

Trao giải cuộc thi viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

19/05/2012 | 12:04 AM
(VP) - Tối 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức đã long...

Trao giải cuộc thi viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

19/05/2012 | 12:04 AM
(VP) - Tối 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức đã long...