Điểm báo Điểm báo

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/12/2017

22/12/2017 | 10:58 AM
Giới thiệu Lễ hội mùa Đông Sa Pa 2017 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/12/2017

21/12/2017 | 04:43 PM
Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong ngành Du...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/12/2017

20/12/2017 | 11:03 AM
Họp báo giới thiệu Festival Huế 2018 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/12/2017

19/12/2017 | 11:37 AM
Hội thảo khoa học "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất diệt" là thông tin đáng chú ý trên...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/12/2017

18/12/2017 | 11:34 AM
Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/12/2017

15/12/2017 | 10:35 AM
Khai mạc triển lãm sách, báo và giao lưu tác giả, tác phẩm chủ đề “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.là...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/12/2017

14/12/2017 | 11:14 AM
Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/12/2017

13/12/2017 | 11:43 AM
Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/12/2017

12/12/2017 | 11:29 AM
Việt Nam đoạt giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/12/2017

11/12/2017 | 11:35 AM
Khai mạc triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc” là thông tin đáng chú ý...