sự kiện sự kiện

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/10/2017

26/10/2017 | 11:30 AM
Công bố Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/10/2017

25/10/2017 | 11:39 AM
Hà Nội lọt top 10 thành phố tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/10/2017

24/10/2017 | 11:49 AM
Lễ hội Ánh sáng Diwali lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 23/10/2017

23/10/2017 | 11:45 AM
Tọa đàm "Cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài" là thông tin đáng...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/10/2017

20/10/2017 | 05:10 PM
Hoàn thiện hồ sơ xây Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/10/2017

19/10/2017 | 12:38 PM
Tăng cường tuyên truyền về sử dụng biểu tượng, linh vật phù hợp với văn hóa Việt Nam là thông tin đáng chú...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/10/2017

18/10/2017 | 10:42 AM
Họp báo giới thiệu Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/10/2017

17/10/2017 | 12:02 PM
Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 2017 là thông tin đáng...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/10/2017

16/10/2017 | 12:05 PM
Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền – Nam bộ là thông tin đáng chú ý...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/10/2017

13/10/2017 | 11:09 AM
Công diễn vở nhạc kịch 'Hoàng hậu Frédégonde' của Pháp tại TP Hồ Chí Minh là thông tin đáng chú ý trên báo...