sự kiện sự kiện

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/12/2017

07/12/2017 | 16:16 PM
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/12/2017

06/12/2017 | 10:26 AM
Hội thảo khoa học về các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay là thông tin đáng chú...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/12/2017

05/12/2017 | 11:11 AM
Sa Pa chính thức được công nhận là Khu du lịch Quốc gia là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/12/2017

04/12/2017 | 11:43 AM
Bóng đá nữ TPHCM lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia là thông tin chú ý trên các báo hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/12/2017

01/12/2017 | 11:35 AM
Công bố các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu 2015 – 2016 là thông tin đáng chú ý trên...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/11/2017

30/11/2017 | 11:35 AM
Trưng bày chuyên đề “Tìm lại ký ức” là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29/11/2017

29/11/2017 | 11:15 AM
Triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch để phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là thông...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/11/2017

28/11/2017 | 11:30 AM
Khai mạc triển lãm sách, tư liệu ‘Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc’ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/11/2017

27/11/2017 | 11:44 AM
Thủ tướng tham quan Không gian văn hóa-du lịch tỉnh Hà Giang là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24/11/2017

24/11/2017 | 10:52 AM
Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.