sự kiện sự kiện

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/7/2017

21/07/2017 | 11:45 AM
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ là thông tin đáng chú ý trên ...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/7/2017

20/07/2017 | 11:55 AM
Hội nghị xúc tiến du lịch Việt - Lào tại Thủ đô Viêng Chăn là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/7/2017

19/07/2017 | 11:36 AM
Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/7/2017

18/07/2017 | 11:44 AM
Khai mạc Những ngày Văn hóa, Du lịch Việt Nam tại Lào là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/7/2017

17/07/2017 | 11:00 AM
Hội An được bình chọn đứng thứ 7 trong top 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới là thông tin đáng chú ý...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/7/2017

14/07/2017 | 11:45 AM
Khai mạc Ngày hội ASEAN tại Hà Nội là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/7/2017

13/07/2017 | 02:17 PM
Rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là thông tin đáng...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/7/2017

12/07/2017 | 12:23 PM
Khánh thành Cột cờ Tổ quốc và khai trương tuyến du lịch Cồn Cỏ là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/7/2017

11/07/2017 | 10:36 AM
Tổ chức bán đấu giá cổ vật, tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về lịch sử - văn hóa là thông tin chú ý trên...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/7/2017

10/07/2017 | 11:15 AM
Nguyễn Thị Huyền giành HCV tại Giải vô địch điền kinh châu Á 2017 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm...