Giao lưu - hợp tác quốc tế Giao lưu - hợp tác quốc tế

Họp Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế
04/08/2017 | 08:47 AM

Chiều 3/8, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã diễn ra cuộc họp Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế (HNQTKT) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban HNQTKT đã phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng Chương trình hành động thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và Đề án thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trình Ban Bí thư Trung ương Đảng; tham gia các phiên giải trình của Việt Nam về khả năng thực thi các cam kết TPP của Việt Nam, phương thức tổ chức thực hiện và giải quyết các quy định trái với cam kết của văn bản quy phạm pháp luật; tham gia các Phiên họp nhóm công tác thuộc Hội đồng Thương mại và Đầu tư TIFA Việt Nam – Hoa Kỳ tại Hà Nội; phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn rà soát tính pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật khi thực hiện Hiệp định TPP về đầu tư, dịch vụ; tham mưu cho Bộ trưởng các Hiệp định thương mại, bảo hộ đầu tư, thuế song phương của Việt Nam, chuẩn bị nội dung đối thoại cao cấp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Rumani, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ; Tiếp tục tham gia đàm phán các dự án đầu tư tại Lào và Trung Quốc.

Ban HNQTKT đã trực tiếp tham gia đàm phán Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) và Kỳ họp lần thứ 87 Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS 87); phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng lời văn Hiệp định ATISA tại các Phiên họp CCS 86 và CCS 88;…

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được khởi động đàm phán từ tháng 11 năm 2012, mục tiêu hoàn tất vào năm 2015 (nhưng không thành công) và đã trải qua 18 phiên đàm phán (dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2017). Đối với Chương Sở hữu trí tuệ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã phân công Cục Bản quyền tác giả tham gia đàm phán trực tiếp. Vụ Kế hoạch, Tài chính với vai trò Thường trực Ban HNQTKT tiếp tục phối hợp với Cục Bản quyền tác giả trong quá trình đàm phán theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;….Ngoài ra, Ban HNQTKT tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp tham gia các Nhóm rà soát pháp lý Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban HNQTKT sẽ tập trung vào các nội dung: xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO căn cứ yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành HNQTKT tại Công văn số 18/BCĐLNKT-VP ngày 5/4/2017; xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá công tác HNQTKT ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình đàm phán 4 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các điều ước kinh tế quốc tế hiện đang được triển khai đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại cuộc họp, các thành viên đã đưa ra ý kiến trao đổi thảo luận xoay quanh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Ban HNQTKT để hoạt động của Ban được hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luật cuộc họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái hoan nghênh bộ phận Thường trực của Ban HTQTKT đã thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp giữa các đơn vị, thành viên. Thứ trưởng đề nghị bộ phận thường trực phải điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn bộ máy để hoạt động có hiệu quả hơn; đồng thời trong báo cáo thường niên của Ban HNQTKT phải kèm theo 2 báo cáo chủ đề của Cục Hợp tác và Cục Bản quyền./.

Hằng Đinh