Gia đình Gia đình

Bình Dương: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

09/05/2018 | 08:31 AM
UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017...

Đồng Tháp: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối với lĩnh vực gia đình 

02/05/2018 | 09:55 AM
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng báo cáo tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối...

Quảng Ngãi: Thu thập về phòng chống bạo lực gia đình

11/04/2018 | 09:16 AM
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/4/2018 về việc triển khai thực...

Đồng Tháp: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam

06/04/2018 | 05:00 PM
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục...

Đồng Tháp: Tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa

31/03/2018 | 07:30 AM
Năm 2017, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, góp...

Góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định quy định "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" đi vào thực chất

29/03/2018 | 03:32 PM
Ngày 29/3, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình...

Đồng Tháp: “Nhà tạm lánh” giúp phụ nữ né bạo hành

28/03/2018 | 07:00 AM
Tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng và mô hình CLB hỗ...

Quảng Bình: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”

27/03/2018 | 07:30 AM
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng...

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

22/03/2018 | 09:30 AM
Văn phòng Chính Phủ đã có Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 20/3, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức...

Đồng Tháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

19/03/2018 | 09:51 AM
Giai đoạn 2014-2017, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ, chính quyền, công tác phòng, chống...