Gia đình Gia đình

Bình Thuận :“Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”

12/06/2018 | 08:30 AM
Nhằm tôn vinh, phát huy vai trò của gia đình, tỉnh Bình Thuận đã lấy chủ đề của Năm Gia đình Việt Nam năm...

Bình Thuận: Triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình

11/06/2018 | 10:39 AM
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định...

Đắk Lắk: Hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

10/06/2018 | 04:43 PM
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 4445/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống...

Quảng Bình: Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ

05/06/2018 | 02:55 PM
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Đắk Lắk : Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn

04/06/2018 | 07:00 AM
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 4235/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh;...

Quảng Nam: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình

03/06/2018 | 03:05 PM
Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình....

Ninh Thuận: Phát động "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2018

01/06/2018 | 08:45 PM
Sáng 01/6/, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2018, với chủ đề:...

Đồng Nai: Triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

01/06/2018 | 10:53 AM
UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình...

Quảng Bình: Thực hiện các hoạt động thuộc Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

31/05/2018 | 07:30 AM
UBDN tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch Thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo...

Quảng Ngãi: Triển khai tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam

30/05/2018 | 07:00 AM
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 2916/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Ngày Gia đình Việt Nam...