Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Publish date 29/04/2017 | 00:00 AM  | Lượt xem: 397
Liên đoàn Xiếc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Circus Federation) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật xiếc,...

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:50 AM  | Lượt xem: 566
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Music Song and Dance Theatre) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu...

Nhà hát Cải lương Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:47 AM  | Lượt xem: 354
Nhà hát Cải lương Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Cai luong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết...

Nhà hát Chèo Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:40 AM  | Lượt xem: 354
Nhà hát Chèo Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Cheo Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo; bảo tồn...

Nhà hát Tuồng Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:39 AM  | Lượt xem: 376
Nhà hát Tuồng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Tuong Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, có chức năng dàn dựng tiết mục và biểu...

Nhà hát Múa Rối Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:38 AM  | Lượt xem: 475
Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật múa rối (rối cạn và rối nước); sưu tầm, bảo tồn và phát...

Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:30 AM  | Lượt xem: 455
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Symphony Orchestra) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn...

Nhà hát Kịch Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:28 AM  | Lượt xem: 333
Nhà hát Kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch...

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:26 AM  | Lượt xem: 261
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, tạp kỹ đương đại mang đậm đà...

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam

Publish date 21/04/2017 | 11:26 AM  | Lượt xem: 367
Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Opera & Ballet) là đơn vị sự nghiệp văn hóa có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng...