Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 20/06/2018 20/08/2018
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/06/2018 18/08/2018
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/05/2018 14/07/2018
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 09/05/2018 08/07/2018
Dự thảo TCVN xin ý kiến của các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan: Phiếu trưng bày các ý kiến Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo Thông tư Quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo TCVN xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hệ thống quản lý, sự kiện bền vững các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực Du lịch, Thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia 24/04/2018 24/06/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 23/04/2018 23/06/2018
Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 29/05/2018 19/06/2018
Dự thảo Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tại Hội đồng cấp Bộ 26/04/2018 08/05/2018
Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Bằng chứng nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 06/04/2018 06/06/2018
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 14/04/2018 04/05/2018
Danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai’ do Hội đồng thành phố Cần Thơ gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 04/04/2018 24/04/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném 03/04/2018 03/06/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao 28/03/2018 28/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu 27/03/2018 27/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm (Fencing) 26/03/2018 26/05/2018
Dự thảo Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao 26/03/2018 26/05/2018
Dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định về nghệ thuật biểu diễn 27/02/2018 27/04/2018
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo 01/03/2018 01/05/2018
Dự thảo TCVN “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị tập luyện có động cơ quay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-5:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị chạy bộ, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-6:2005)“; “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Thiết bị kéo quay, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-7:2005)“ 29/01/2018 29/03/2018
Dự thảo TCVN "Du lịch mạo hiểm – Nhà điều hành – Năng lực cá nhân”; “Du lịch mạo hiểm – Hệ thống quản lý an toàn – Yêu cầu (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21101:2014)”; “Du lịch mạo hiểm – Thông tin cho người tham gia (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 21103:2014)” 26/12/2017 26/02/2018
Dự thảo TCVN Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang (xây trên cơ sở chấp nhận EN 13451-2:2015); Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với cửa hút, xả nước và các chất xử lý nước hoặc không khí 25/12/2017 25/02/2018