Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 05/10/2017 05/12/2017
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật 24/09/2017 24/11/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức sản phẩm ngành mỹ thuật 24/09/2017 23/11/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước 24/08/2017 24/10/2017
Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương 09/10/2017 09/12/2017
Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục “Thư viện” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 12 thuộc Chủ đề số 41) 02/10/2017 02/12/2017
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2017 24/09/2017
Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch (soát xét TCVN 7799:2009) 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo TCVN bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật - thi công nghiệm thu kết cấu gỗ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 11/07/2017 11/09/2017
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 09/06/2017 09/08/2017
Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam 28/06/2017 28/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Thể dục thẩm mỹ 22/06/2017 22/08/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Taekwondo 22/06/2017 22/08/2017
Dư thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Quyền anh 22/06/2017 22/08/2017