Tra cứu văn bản Tra cứu văn bản

Legislation code Subject Đơn vị ban hành Issuing date File attach
1552/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1552/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc Tổ chức tuyên truyền lưu động Biên giới và Biển đảo Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06/2014
1572/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1572/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật "Vì Biển đảo thân yêu" Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06/2014
2630/QĐ-TTg Quyết định số 2630/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Chính phủ 21/05/2014
3494/QĐ-BVHTTDL
Quyết định số 3494/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng  9  năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật tuyên truyền đề tài “Biên giới-Biển đảo Việt Nam”
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/05/2014
1538/CĐ-BVHTTDL
Công điện số 1538/CĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc đảm bảo an ninh trật tự
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/05/2014
669/QĐ-BVHTTDL
Quyết định số 669/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc xếp hạng di tích quốc gia DI TÍCH KHẢO CỔ NẬM TUN XÃ MƯỜNG SO, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/02/2013