sự kiện sự kiện

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/12/2017

13/12/2017 | 11:43 AM
Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/12/2017

12/12/2017 | 11:29 AM
Việt Nam đoạt giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/12/2017

11/12/2017 | 11:35 AM
Khai mạc triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh “45 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc” là thông tin đáng chú ý...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/12/2017

08/12/2017 | 10:54 AM
Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể là...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/12/2017

07/12/2017 | 04:16 PM
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/12/2017

06/12/2017 | 10:26 AM
Hội thảo khoa học về các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay là thông tin đáng chú...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 5/12/2017

05/12/2017 | 11:11 AM
Sa Pa chính thức được công nhận là Khu du lịch Quốc gia là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 4/12/2017

04/12/2017 | 11:43 AM
Bóng đá nữ TPHCM lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia là thông tin chú ý trên các báo hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 1/12/2017

01/12/2017 | 11:35 AM
Công bố các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu 2015 – 2016 là thông tin đáng chú ý trên...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 30/11/2017

30/11/2017 | 11:35 AM
Trưng bày chuyên đề “Tìm lại ký ức” là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.