các văn bản về các ngày lễ lớn các văn bản về các ngày lễ lớn

Legislation code Subject Issuing date
48/CT-TTg V/v Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 27/12/2018
5635/BVHTTDL-VHCS V/v Tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 29/12/2017
700/BVHTTDL-VP Công văn V/v hỗ trợ tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2017 03/03/2017
06/CT-TTg Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 21/02/2017
361/QĐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 17/02/2017
515/BVHTTDL-VHCS Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội
15/02/2017
266/QĐ-BVHTTDL Quyết định Về việc Phê duyệt Kịch bản văn học Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh 15/02/2017
17/TTr-BVHTTDL Tờ trình Về một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm 08/02/2017
245/BVHTTDL-KHTC Công văn Về việc đổi tên dự án lễ hội thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016 03/02/2017
227/BVHTTDL-DSVH Công văn Về việc báo cáo tình hình hoạt động VHTTDL dịp Tết Đinh Dậu 2017 03/02/2017