BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện
Ủy viên BCH TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về biện pháp trùng tu, tôn tạo lại các di tích tại huyện Côn Đảo

13/06/2018 | 10:01 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước Kỳ họp thứ...

Trả lời cử tri tỉnh Phú Yên về phát triển cơ sở hạ tầng Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài

12/06/2018 | 10:19 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên trong đợt tiếp xúc trước Kỳ...

Trả lời cử tri tỉnh Long An về hoạt động kinh doanh “phòng thu âm trên nền nhạc karaoke”

18/05/2018 | 09:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội...

Trả lời cử tri thành phố Hồ Chí Minh về chọn quốc phục và quy định ý thức nơi tôn nghiêm

14/05/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 7...

Trả lời cử tri tỉnh Tuyên Quang về hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa

14/05/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ 9 Quốc...

Trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về ưu tiên bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng xuống cấp nghiêm trọng

11/05/2018 | 04:33 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp thứ 3 Quốc...

Trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam về vốn đầu tư xây dựng di tích cấp quốc gia Địa đạo Kỳ Anh

10/05/2018 | 09:12 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Ninh Bình về quy định mức tổ chức lễ hội

09/05/2018 | 08:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang về khắc phục trang phục biểu diễn phản cảm và ngăn chặn hướng dẫn viên hành nghề chui

09/05/2018 | 08:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội...

Trả lời cử tri tỉnh Long An về ban hành văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử

08/05/2018 | 10:22 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội...