chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ VHTTDL

05/12/2017 | 08:51 AM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày...

Công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia

05/12/2017 | 08:42 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng

04/12/2017 | 05:30 PM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ,...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

04/12/2017 | 10:08 AM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTD, Quy định...

Bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

01/12/2017 | 05:18 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị...

Tổng cục Du lịch khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách đến Bali

01/12/2017 | 09:56 AM
Tổng cục Du lịch khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách du lịch đến khu vực nguy hiểm...

Tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

30/11/2017 | 08:00 AM
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4339/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử...

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018

30/11/2017 | 07:30 AM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Văn bản số 5017/BVHTTDL-VHDT ngày 21/11 gửi UBND tỉnh Hà Giang về...

Tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh

29/11/2017 | 03:37 PM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 4293/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Trại sáng tác nhiếp...

Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018

29/11/2017 | 03:27 PM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 4924/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm Ảnh Nghệ...