chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

BVHTTDL ra Thông tư quy định với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam

09/04/2018 | 16:32 PM
Theo đó, hướng dẫn tập luyện Võ cổ truyền không được phép quá 40 người.

Bộ VHTTDL đề nghị chấn chỉnh biển hiệu ở TP Nha Trang

06/04/2018 | 02:56 PM
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản gửi Sở VHTT Khánh Hòa đề nghị chấn chỉnh biển hiệu của các tổ...

Ngân sách nhà nước chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản

06/04/2018 | 08:57 AM
Nghị quyết 19 năm 2017 của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực quản trị...

Giám sát chặt chẽ biên chế các đơn vị sự nghiệp công

04/04/2018 | 08:40 AM
Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt...

Bộ VHTTDL đề nghị trưng bày tượng phù hợp với văn hóa Việt Nam

03/04/2018 | 06:02 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan,...

Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu

02/04/2018 | 09:56 AM
Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và...

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Chính phủ

02/04/2018 | 08:20 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 868 về Kế hoạch triển khai các chương...

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

31/03/2018 | 06:38 PM
Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Bộ VHTTDL Dự thảo Thông tư quy định môn Đấu kiếm

30/03/2018 | 10:47 AM
Theo đó, những người tập luyện phải đáp ứng đầy đủ quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn...

Bộ VHTTDL Dự thảo Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện Wushu

29/03/2018 | 09:41 AM
Theo đó, các đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an...