chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

04/12/2017 | 10:08 AM
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 3345/QĐ-BVHTTD, Quy định...

Bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

01/12/2017 | 05:18 PM
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị...

Tổng cục Du lịch khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách đến Bali

01/12/2017 | 09:56 AM
Tổng cục Du lịch khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đưa khách du lịch đến khu vực nguy hiểm...

Tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

30/11/2017 | 08:00 AM
Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4339/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo về thực thi quy định hạn chế sử...

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018

30/11/2017 | 07:30 AM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Văn bản số 5017/BVHTTDL-VHDT ngày 21/11 gửi UBND tỉnh Hà Giang về...

Tổ chức Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh

29/11/2017 | 03:37 PM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 4293/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Trại sáng tác nhiếp...

Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2018

29/11/2017 | 03:27 PM
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã ký Quyết định số 4924/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm Ảnh Nghệ...

Tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc với chuyên gia nước ngoài

29/11/2017 | 03:10 PM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4364/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và làm việc...

Liên hoan Đội Tuyên truyền Văn hóa tuyến biên giới, biển đảo lần thứ X, khu vực phía Nam

29/11/2017 | 07:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Công văn số 4947/BVHTTDL-VHDT gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT các...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

25/11/2017 | 10:11 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du...